Λογιστικά ιδιωτών & φοροτεχνικά ιδιωτών

Λογιστικά και φοροτεχνικά ιδιωτών

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια & υπευθυνότητα τα λογιστικά ιδιωτών & φοροτεχνικά ιδιωτών

Όλοι οι ιδιώτες είτε είναι μισθωτοί, αγρότες, άνεργοι ή συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να είναι φορολογικά ενήμεροι. Στην Ελλάδα όμως, έχοντας ένα το πολλύνομο και συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα δεν είναι πια μια εύκολη υπόθεση για τον καθένα. Κάθε ιδιώτης χρειάζεται να γνωρίζει το πως λειτουργεί το σύστημα και να μπορεί να υποβάλει αιτήσεις επιδομάτων, αιτήσεις για ρυθμίση οφειλών, φορολογικές δηλώσεις κ.α.

Το λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο Σιαρένος Χρ. Ευάγγελος βρίσκεται καθημερινά κοντά σε κάθε ιδιώτη που θα χρειαστεί τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες μας. Αναλαμβάνουμε και εξασφαλίζουμε για τους ιδιώτες πελάτες μας, με εχεμύθεια, συνέπεια και υπευθυνότητα, την οργάνωση των λογιστικών σας και σας παρέχουμε καθημερινά άμεση και έγκυρη πληροφόρηση βοηθώντας σας έτσι με το ελληνικό φορολογικό σύστημα.

Επειδή θέλουμε να αισθάνεστε σιγουριά, παρέχουμε άμεση και συνεχή τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί σας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με αυτό τον τρόπο περιορίζουμε και προλαμβάνουμε τυχόν λάθη και παραλήψεις.

Λόγω των πολλών χρόνων εμπειρίας με οικονομικές και φορολογικές υποθέσεις ιδιωτών όπως επιδόματα ιδιωτών, ρυθμίσεις οφειλών ιδιωτών και φορολογικών δηλώσεων ιδιωτών κάθε χρόνο, έχουμε πλήρη εξειδίκευση στο φάσμα των φορολογικών και φοροτεχνικών που αφορούν ιδιώτες.

Εμπιστευτείτε μας για την φορολογική σας ενημερότητα, τα επιδόματα και φυσικά τις φορολογικές σας δηλώσεις.

Γιατί να μας επιλέξετε;

Είμαστε πάντα κοντά σας

Τα στελέχη μας βρίσκονται καθημερινά δίπλα σας και δίνουν λύσεις σε ότι προκύψει εξασφαλίζοντας τη ορθή τήρηση των λογιστικών, των φοροτεχνικών και όλων των φορολογικών σας υποθέσεων. Είμαστε πάντα εδώ για να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας!

25 χρονια εμπειριας

Είμαστε κοντά σας από το 1988 παρέχοντας αδιάλειπτα λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

σχεσεισ εμπιστοσυνης

Τα στελέχη μας καθημερινά χτίζουν διαπροσωπικές σχέσεις με τους πελάτες μας μια που αυτός είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργείς “Σχέσεις Εμπιστοσύνης” μαζί τους.

Υπευθυνη υποστΗριξη

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες μας. Έτσι μόνο αισθάνονται ασφαλείς και μας εμπιστεύονται τις επιχειρήσεις τους.