Λογιστικά έντυπα επιχειρήσεων & ιδιωτών

Έντυπα επιχειρήσεων και ιδιωτών

Χρήσιμα λογιστικά έντυπα επιχειρήσεων & ιδιωτών

Παρακάτω συλλέξαμε αρκετά έντυπα από το διαδίκτυο που πιστεύουμε ότι θα σας φανούν χρήσιμα. Αποτελούν κυρίως έντυπα για υπηρεσίες της εφορίας και αφορούν ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις οποιουδήποτε κλάδου και μεγέθους. Είναι έντυπα για λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες καθώς και εργασιακά, συνταξιοδοτικά κ.α. Είναι χωρισμένα σε αυτά που αφορούν κυρίως ιδιώτες και αυτά που είναι για επιχειρήσεις για την δικιά σας διευκόλυνση.

Γενικά έντυπα

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Έντυπο Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99 – ΕΝΤΥΠΟ Α21)

Έντυπο Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης (Για Ο.Γ.Α.)

Έντυπα που αφορούν κυρίως ιδιώτες

Έντυπο Αίτησης για Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Οφειλής

Έντυπο Αίτησης Πιστοποιητικού / Βεβαίωσης (Π – TAXIS)

Έντυπο Αίτησης Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ι.Κ.Α.

Έντυπο Δήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ και Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων

Έντυπο Δήλωσης Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ

Έντυπο Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων

Έντυπο Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα

Έντυπο Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Τόκους

Έντυπο Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Δικαιώματα

Έντυπο Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

Έντυπο Αίτησης Χορήγησης Έκπτωσης ΕΝΦΙΑ

Έντυπο Αίτησης Επανεκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ

Έντυπο Απαλλαγής ΕΝΦΙΑ (Υπόδειγμα 1Α)

Έντυπο Απαλλαγής ΕΝΦΙΑ (Υπόδειγμα 2)

Έντυπο Δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου

Έντυπο Δήλωσης Φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής

Έντυπο Δήλωσης Φόρου Κληρονομιάς

Έντυπο Αίτησης Χορήγησης Πιστοποιητικού Υποβολής Δήλωσης και Καταβολής του Φόρου Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών

Έντυπο Δήλωσης Ακινησίας Αυτοκινήτου ή Μοτοσυκλέτας

Έντυπα που αφορούν Επιχειρήσεις

Έντυπο Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α.

Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.

Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α’ κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)

Έντυπο Αίτηση Επιστροφής Φ.Π.Α.

Έντυπο Αίτησης Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου

Έντυπο Δήλωσης Έναρξης, Μεταβολής, Διακοπής Εργασιών Επιχείρησης (Δ211)

Έντυπο Δήλωσης Έναρξης, Μεταβολής, Διακοπής Εργασιών Επιχείρησης (Δ600)

Έντυπο Αίτησης για Επανεκτύπωση Βεβαίωσης

Έντυπο Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Ε3)

Έντυπο Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Ε3 – Υποπίνακες)

Έντυπο Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης

Έντυπο Δήλωσης Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας Επιχείρησης (ΠΟΛ 1055/2003)

Έντυπο Δήλωση Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας Μετοχών (ΠΟΛ 1055/2003)

Έντυπο Δήλωση Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας Μεριδίων ΕΠΕ (ΠΟΛ 1055/2003)

Τα παραπάνω έντυπα, που αποτελούν λογιστικά και φορολογικά έντυπα επιχειρήσεων και ιδιωτών, πιστεύουμε ότι είναι αυτά που θα χρησιμοποιηθούν συχνότερα και θα εξυπηρετήσουν επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες.

Αν υπάρχουν και κάποια άλλα έντυπα που χρησιμοποιείτε συχνά και αφορούν οικονομικά και εργασιακά, θα το εκτιμούσαμε να μας ενημερώσετε ώστε να συμπεριλάβουμε και αυτά στην παραπάνω λίστα.

Τα παραπάνω έντυπα είναι κατεβασμένα κυρίως από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Γιατί να μας επιλέξετε;

Είμαστε πάντα κοντά σας

Τα στελέχη μας βρίσκονται καθημερινά δίπλα σας και δίνουν λύσεις σε ότι προκύψει εξασφαλίζοντας τη ορθή τήρηση των λογιστικών, των φοροτεχνικών και όλων των φορολογικών σας υποθέσεων. Είμαστε πάντα εδώ για να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας!

25 χρονια εμπειριας

Είμαστε κοντά σας από το 1988 παρέχοντας αδιάλειπτα λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

σχεσεισ εμπιστοσυνης

Τα στελέχη μας καθημερινά χτίζουν διαπροσωπικές σχέσεις με τους πελάτες μας μια που αυτός είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργείς “Σχέσεις Εμπιστοσύνης” μαζί τους.

Υπευθυνη υποστΗριξη

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες μας. Έτσι μόνο αισθάνονται ασφαλείς και μας εμπιστεύονται τις επιχειρήσεις τους.