Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το Λογιστικό και Φοροτεχνικό γραφείο Σιαρένος ΙΚΕ

Επισκέπτες

00124884
Σε σύνδεση τώρα: 0
__________________
18-01-2018 10:12

Στο Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Σιαρένος Ευάγγελος, η ορθή τήρηση των φορολογικών σας βιβλίων, με σωστή καταχώρηση παραστατικών -βάσει Λογιστικού Σχεδίου- και η έγκαιρη συμπλήρωση εντύπων για Δ.Ο.Υ. και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες προς αποφυγή προστίμων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή φοροτεχνικής πολιτικής και σας δίνει τα απαιτούμενα πλεονεκτήματα για τη βιωσιμότητά της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

 • altΣυστάσεις - Ενάρξεις - Διακοπές - Μεταβολές - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
 • Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Προσωρινές & Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ
 • Δηλώσεις ΦΜΑΠ
 • Εφαρμογή Λογιστικού Σχεδίου
 • Σύνταξη Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών
 • Μισθοδοσία
 • Σύνταξη και Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ (Α.Π.Δ)
 • Λύσεις - Εκκαθαρίσεις Εταιριών
 • Παροχή Φοροτεχνικών Συμβουλών
 • Επίβλεψη Λογιστηρίων
 • Μηχανοργάνωση Λογιστηρίων
 • Τήρηση Βιβλίων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Προσωπικών Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων